Triodos Foundation

“Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wij geloven dat wat u koopt en waar u bankiert, spaart en investeert aanzet tot deze verandering. Maar daarnaast is het ook van cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van schenkgeld. Voor doelen die heel waardevol zijn, maar niet altijd in financiële winst uit te drukken.

Triodos Foundation helpt door te bemiddelen tussen schenkers en initiatiefnemers. Met schenkgeld ondersteunen wij projecten die met waardevolle, vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

We zoeken projecten die problemen bij de wortel aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen. Projecten die denk- en weeffouten in de samenleving aan het licht brengen. We zoeken gamechangers die met hun project brede impact hebben en veel mensen (kunnen) bereiken. Triodos Foundation wil duurzame alternatieven vinden en zaadjes planten voor komende generaties.”

https://www.triodosfoundation.nl/over-triodos-foundation