Onze doelen

We gaan ervoor

De Stichting Perma Atlas inspireert en helpt de bevolking van de Hoge Atlas een duurzaam bestaan op te bouwen. De focus ligt op het herstel van het ecosysteem en de structurele samenwerking in de gemeenschap.

Met concrete stappen om de valleien samen opnieuw economisch rendabel te maken ziet de lokale bevolking weer een toekomst in het eigen gebied. Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid komen terug.

Perma Atlas wordt gedragen door Marokkaanse Nederlanders die de lokale cultuur en omstandigheden goed begrijpen en wereldwijd toegang hebben tot kennis over oplossingen.


In de Ounila Vallei (provincie Ouarzazate) ligt het dorpje Anguelz met 1200 inwoners aan de bovenloop van de rivier Assif Aounil. Het ligt op 1800 meter hoogte in het droge, oostelijke gedeelte van het Hoge Atlas.


2016 Zicht op de nog kale grond vanuit het dorp gezien.2014 Overstroming in het dorp Anquelz

Actuele problemen

Door klimaatverandering wordt het gebied steeds droger, en de neerslag steeds onvoorspelbaarder. De hellingen boven de dorpen erodeerden verder. Ook omdat duurzame tradities werden ingeruild voor moderne landbouwtechnieken en een individuele levensstijl.

In de afgelopen jaren kwam het verschillende keren tot ernstige overstromingen en aardverschuivingen met veel schade na hevige regen val. Door armoede gedreven kreeg de streek te maken met emigratie.


Doelen voor de ontwikkeling van leefbare dorpen

  1. voldoende voeding en drinkwater voor iedereen
  2. opbouw van duurzame (economische) zelfredzaamheid
  3. dynamisch en constructief samenwerkende dorpsgemeenschap
  4. beslissers nemen verantwoordelijkheid voor welzijn van het hele dorp, ook op lange termijn
  5. de regio middels perma cultuur om te vormen tot een rendabel agrarisch gebied.

Werken aan een duurzame oplossing

Een initiatiefrijke groep jongeren van Anguelz organiseerde zich om de ontstane schade aan velden en huizen te repareren. Ze riepen daarvoor de hulp in van Latifa Oumlil.

Latifa is in Anguelz geboren, als kind verhuisd naar Nederland waar ze inmiddels meer dan 40 jaar woont. Met haar achtergrond als (Nederlandse) maatschappelijk werker wil ze zich inzetten voor het dorp en richtte in 2015 de stichting Perma Atlas op.

Perma Atlas stimuleert en helpt de dorpsbewoners constructief vorm te geven aan hun zelfvertrouwen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst en omgeving.

Dat betekent samenwerken en hun eigen leefgebied zodanig (her)inrichten dat het duurzaam in hun bestaan kan voorzien.


Permacultuur en oude Berber tradities

Permacultuur betekent het bedrijven van agrarische activiteit en landschapsbeheer waarbij mens en natuur beiden duurzaam profiteren.

Het gaat over werken met de natuur in plaats van tegen; de belangen dienen van boer, hoteleigenaar of gids zonder de natuur uit te putten.

Veel elementen van permacultuur zijn terug te vinden in de oude berbertradities in de Hoge Atlas.

Een geërodeerde berg heeft geen begroeiing meer en kan geen water meer opvangen en vasthouden. De plantengroei neemt steeds verder af, de vruchtbare bovenlaag van de aarde spoelt weg. Door dammen (gabions) in watergeulen (chaba) te bouwen en kleine kanaaltjes (swales) langs de hellingen aan te leggen kan de erosie gekeerd worden.